Traffic

راه های افزایش ترافیک سایت و بهبود نرخ تبدیل

راه های افزایش ترافیک سایت و بهبود نرخ تبدیل 800 520 کارشناس محتوا1

اگر از یک بازاریاب دیجیتال سوال بپرسیم که چه چیزی می تواند سبب موفقیت یک کسب و کار اینترنتی بشود؟ قطعا در جواب، بازاریاب به شما از ترافیک سایت می گوید. ترافیک سایت در واقع میزان تعداد بازدیدکنندگان صفحه وب سایت شما است.

ادامه مطلب