Maleware

بدافزارها

Maleware یا بدافزار را بهتر بشناسیم

Maleware یا بدافزار را بهتر بشناسیم 800 520 آرانیک وب

بد افزار ها دو دسته هستند، برخی از آن ها کاربران را آزار میدهند اما برخی سیستم رایانه را هدف قرار میدهند و به داده های کاربر خسارت وارد میکنند. البته همیشه هدف بد افزار ها داده ها نمی باشند بلکه هدف آن ها سخت افزار های سیستم کاربر می باشد.

ادامه مطلب