Bounce rate

Bounce rate چه تاثیری بر روی وبسایت شما دارد؟ /چرا کاربران سایت شما را ترک می کنند؟

بانس ریت Bounce rate چه تاثیری بر روی وبسایت شما دارد؟

بانس ریت Bounce rate چه تاثیری بر روی وبسایت شما دارد؟ 800 520 آرانیک وب

بالا اومدن رنک سایت شما با کاهش Bounce rate یا نرخ پرش، یکی از ترفندهای سئو سایت با افزایش سرعت لود وبسایت و نگه داشتن طولانی تر کاربر در صفحات شماست.

ادامه مطلب