کشف نیاز مشتری

چگونه نیاز مشتری را کشف کنیم

توجه به مشتری نیز عاملی مهم در تعیین این تمایز و کمک به شرکت‌ها به شمار می‌رود. اما علیرغم این واقعیت، بسیاری از کسب‌وکارها به جای تمرکز بر کشف نیاز مشتری، بر روی ایده‌ها و نوآوری‌های خود تمرکز می‌کنند. پیشنهادات یک کسب‌ وکار اگر مبتنی بر درک نیاز و خواست ...