کرونا

کرونا و کسب و کار های مجازی

کرونا و کسب و کار های مجازی

کرونا و کسب و کار های مجازی 800 520 کارشناس محتوا1

می دونستید ویروس کرونا یا کوویید 19 کرونا و کسب و کار های مجازی تاثیر گذاشته است؟ یا می دونستید ویروس کرونا کسب و کار های مجازی را به چه سمتی سوق داده است؟ شاید هم برای شما این سوال مطرح شده باشد که با وجود کوویید 19 کدام کسب وکارهای مجازی بازدهی بالاتری دارند و می توانند موفق تر…

ادامه مطلب
تاثیر کرونا بر اقتصاد

تاثیر کرونا بر اقتصاد و کسب و کار

تاثیر کرونا بر اقتصاد و کسب و کار 800 520 کارشناس محتوا1

تاثیر کرونا بر اقتصاد و کسب و کار تبدیل کردن کسب و کار های حضوری به کسب و کار های اینترنتی و ایجاد خلاقیت و استفاده بیش تر از تکنولوژی است.

ادامه مطلب