کاربر هدف

پرسونا چیست ؟ همه چیز درباره ی پرسونا و شناخت مخاطب

پرسونا چیست ؟ همه چیز درباره ی پرسونا و شناخت مخاطب 800 520 کارشناس محتوا1

پرسونا چیست ؟ قدم اول در ایجاد هر کسب و کاری اطلاع از خواسته های مشتری است. شما باید بر مبنای خواسته های مشتری به کسب و کار خود جهت بدهید.

ادامه مطلب