ایجاد نیاز در مشتری

چگونه باعث ایجاد نیاز در مشتری شویم؟

زمانی که می‌خواهیم یک کسب‌وکار را راه بیاندازیم مهم‌ترین نکته در این جهت این است که این قابلیت را داشته باشیم که فرآیند خرید مشتری را از پیش طراحی نماییم و اولین قدم را برای شناخت نیاز آن‌ها برداریم. همواره بایستی به این مسئله توجه کنیم که چگونه باعث ایجا ...