مشاوره فروش

چگونه با مشاوره فروش ایجاد کنیم؟ و مراحل مشاوره دادن چگونه است؟

اکنون بیش از نیم قرن است که اصطلاح فروش مشاوره ای یا Consultative Selling در ادبیات فروش جهان رواج یافته است. احتمالاً وقتی مک حنان در کتاب خود تحت عنوان Consultative Selling این بحث را مطرح می‌کرد انتظار نداشت چند دهه بعد، اصطلاح مشاوره فروش و فروش بر مب ...