ویژگی فروشنده موفق

ویژگی های فروشنده موفق

فروشنده‌ موفق تأثیر مستقیمی بر گسترش و رونق یک کسب‌و‌کار دارد. یک فروشنده‌ی تأثیرگذار، علاوه بر فروش بیشتر، موجب جلب رضایت مشتریان و در نهایت سبب به شهرت رسیدن و افزایش اعتبار یک برند می‌شود. برای تبدیل شدن به فروشنده موفق  باید فروشندگی که یک علم است، را ...

مشاوره فروش

چگونه با مشاوره فروش ایجاد کنیم؟ و مراحل مشاوره دادن چگونه است؟

اکنون بیش از نیم قرن است که اصطلاح فروش مشاوره ای یا Consultative Selling در ادبیات فروش جهان رواج یافته است. احتمالاً وقتی مک حنان در کتاب خود تحت عنوان Consultative Selling این بحث را مطرح می‌کرد انتظار نداشت چند دهه بعد، اصطلاح مشاوره فروش و فروش بر مب ...