سئو داخلی

توضیحات متا چیست ؟

توضیحات متا چیست ؟ متا تگ چه تاثیری بر سئو سایت دارد؟

توضیحات متا چیست ؟ متا تگ چه تاثیری بر سئو سایت دارد؟ 800 520 کارشناس محتوا1

سایت شما با استفاده از توضیحات متا به موتور های جستجوگر می فهماند که هدف سایت شما چیست. به بیان دیگر توضیحات متا به موتور های جستجوگر نشان می دهد که سایت شما در چه زمینه ای فعالیت می کند.

ادامه مطلب