بازاریابی برون گرا چیست ؟

بازاریابی برون گرا چیست و Outbound Marketing چه کاربردی دارد؟

بازاریابی برون گرا چیست و دلیل محبوبیت این روش بازاریابی را باهم بررسی کنیم. یکی از استراتژی‌های بازاریابی خصوصا در دنیای دیجیتال بازاریابی برون گرا OutboundMarketing است. ما در این مقاله قصد داریم تا ابتدا این نوع بازاریابی را برای شما تعریف و سپس از است ...