الگوریتم دزد دریایی چیست ؟

الگوریتم دزد دریایی (Pirate) چیست ؟

در دنیای گسترده مجازی هر لحظه میلیون‌ها محتوا در حال جابجایی از این سر دنیا به اون سر دنیا هستن. اگر فضای وب را به دریایی تشبیه کنیم، سایت‌ها در این دریا درحال شنا کردن هستند و برای زنده ماندن نیاز به سوخت دارن، که این سوخت‌ها از طریق محتواهایی تامین می‌ش ...