ادوردز

تبلیغات در گوگل ادوردز چیست ؟

تبلیغات در گوگل ادوردز چیست ؟

تبلیغات در گوگل ادوردز چیست ؟ 407 349 آرانیک وب

گوگل ادوردز چیست ؟(google ads) سیستم تبلیغات برای شرکت گوگل است که تبلیغ کنندگان برای نمایش نسخه ای از تبلیغات برای کاربران وب هزینه ای را پرداخت میکنند.

ادامه مطلب