مشاوره رایگان

۲۸۴۲۸۶۷۶ (۰۲۱)

ویژگی WCAG چیست و چه کاربردی دارد؟

نقش ویژگی WCAG در سئو چیست ؟

این ویژگی با این هدف ایجاد شده که، دسترسی وب را برای افراد دارای معلولیت آسانتر کند تا آنها هم بتوانند از فضای وب استفاده نمایند. این استانداردها می‌توانند برای انواع ناتوانی‌ها از جمله، ناتوانی های بینایی، شنوایی، فیزیکی، گفتاری، شناختی، زبانی، یادگیری و عصبی کاربردی باشند.

مطالعه بیشتر »
زنبیل خرید