طراحی سایت داینامیک به چه صورت است؟

طراحی سایت داینامیک به چه صورت است؟